Komisia

Nominácie do Komisie študentskej súťaže

Ing. Yulia Šurinová, PhD.

Generálna riaditeľka Sky Medical, a.s.

Oblasť zamerania: Kvalita, optimalizácia procesov, zdravotnícke pomôcky, výroba

Rola v súťaži: hodnotiteľka prác, členka komisie vo finále, mentorka

Vyštudovala manažérstvo kvality na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave v odbore Inžinierstvo kvality produkcie, neskôr externe získala titul PhD v odbore Priemyselne inžinierstvo. Prešla viacerými pozíciami z oblasti manažérstva kvality v priemyselných podnikoch. Od roku 2014 pôsobí v zdravotníckom priemysle. V roku 2017 sa stala spoluzakladateľkou spoločnosti Sky Medical a.s., kde pôsobila na pozícii Plant manager. V rámci svojho pôsobenia v spoločnosti transformovala infraštruktúru strojárskej firmy na certifikovanú štruktúru vhodnú na výrobu sterilných zdravotníckych pomôcok, stála na čele prípravy spoločnosti na certifikáciu podľa ISO 13485, získania CE certifikátov a schválenia FDA. Od roku 2018 spoločnosť transferovala niekoľko projektov z rožných krajín sveta, úspešne vyrába vlastné produkty, ktoré dodáva po celom svete, pýši sa aj líniou produktov pre neonatológiu, kde vďaka zákazníckej orientácií pokrýva dodavky do väčšiny slovenských nemocníc. V súčasnosti pôsobí ako generálna riaditeľka spoločnosti.
Od ukončenia vysokej školy úzko spolupracuje s univerzitami, pôsobí ako externý učiteľ predmetov v oblasti manažérstva kvality, pôsobí ako školiteľ diplomových a bakalárskych prác. Je autorkou množstva odborných článkov a publikácií. Je lektorkou pre oblasť manažérskych systémov podľa ISO 13485 a súvisiacich legislatívnych požiadaviek pre Medical priemysel. Je industry expertom SNAS pre zdravotnícke pomôcky. Od roku 2022 je viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, ktorá je organizátorom súťaže Be In, Do Lean.


Radovan Martišovič

Majiteľ a konateľ spoločnosti Produktívne.sk s.r.o., Generálny riaditeľ PPC Čab a.s., Člen manažment boardu spoločnosti Windowglass s.r.o.

Oblasť zamerania: Optimalizácia procesov, Manažment riadenia, Kvalita, Produktivita

Rola v súťaži: hodnotiteľ prác, člen komisie vo finále, mentor

Radovan pôsobí od roku 2009 ako manažér rôznych oddelení a na rôznych stupňoch exekutívy vo výrobných spoločnostiach. Vo svojej kariére si prešiel výrobou, ako operátor vulkanizačného stroja a dostal sa až na stoličku riaditeľa závodu.
Je zakladateľom spoločnosti Produktívne.sk s.r.o., ktorá poskytuje služby v oblasti manažment konzultingu, interim manažmentu a odovzdáva svoje skúsenosti prostredníctvom školení a vzdelávania na témy z oblasti LEAN manažmentu, priemyselného inžinierstva, projektového manažmentu a manažmentu riadenia tímov.
V súčastnosti pôsobí na pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti PPC Čab a.s. a rovnako sa podieľa na viacerých aktívnych projektoch v rámci aktívít svojej spoločnosti Produktívne.sk s.r.o., ktorá je spoluorganizátorom súťaže Be In, Do Lean.


Ing. Zuzana Mažgutová

vedúca oddelenia kvality a trvalo udržateľného rozvoja, Slovenská pošta, a.s.

Oblasť zamerania: Kvalita, environment, služby

Rola v súťaži: hodnotiteľka prác, členka komisie vo finále, mentorka

Po ukončení štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline nastúpila na Slovenskú poštu na pozíciu referenta kvality. Neskôr postúpila na pozíciu ako vedúca odboru kvality a environmentu a tejto oblasti, ako vedúca oddelenia, sa venuje dodnes. Počas jej pôsobenia Slovenská pošta postupne získala pod jej vedením certifikáty kvality, environmentu, informačnej bezpečnosti a protikorupčnej činnosti. V súčasnosti spolupracuje na integrácii týchto manažérskych systémov a rozšírení certifikácie o oblasti BOZP a energetického manažérstva. V spoločnosti Slovenská pošta bola menovaná na pozíciu Manažéra Integrovaného manažérskeho systému a je zodpovedná aj za oblasť trvalej udržateľnosti. Ako zodpovedná za oblasť kvality sa zaslúžila, že Slovenská pošta v roku 2013 sa stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu.


Peter Minárik

Projektový manažér

Oblasť zamerania: Projektový manažment, Riadenie, Efektivita, Procesy

Rola v súťaži: hodnotiteľ prác, člen komisie vo finále, mentor

Má viac ako 20 ročné skúsenosti s projektovým manažmentom a jeho praktickou aplikáciou. Podporuje zvyšovanie biznis hodnoty firmy a kvality života ľudí prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí.
Aktívne podporuje zdieľanie „best practices“ a prináša inovatívny pohľad na riadenie a vedenie ľudí (SOCIAL BRAIN LEADERSHIP 2030). Vo svojej práci spája najnovšie vedecké fakty neurovedy, princípy fungovania ľudského mozgu spolu s vitality manažmentom. Podporuje benefičné projekty, študentov a expertné dobrovoľníctvo.
Pracoval pre viaceré zahraničné poradenské spoločnosti, kde mal na zodpovednosti Operational Excellence analýzy a projekty s cieľom dosiahnutia udržateľného zlepšenia kľúčových výkonnostných ukazovateľov firmy. Aktívne spolupracuje s vedením firiem a prispieva k zefektívneniu procesov, zvýšeniu produktivity a ziskovosti firiem. Zúčastnil sa na stovkách analýz a projektoch.
Do projektovej práce vnáša ľudskosť, zmysel, pridanú hodnotu a radosť.
Je spoluautor viacerých CSR projektov ako napríklad „Úspech po slovensky, Vzdelávanie je COOL – Slovensko je COOL, či Návrat po materskej dovolenke ako projekt …“ „Moja práca ma baví …“


Ing. Michal Červinka

Majiteľ Leanea s.r.o.

Oblasť zamerania: Metódy zlepšovania a optimalizácie procesov, kvalita

Rola v súťaži: hodnotiteľ prác, člen komisie vo finále, mentor

Po škončení Strojníckej fakulty STU v Btratislave som pracoval ako konštruktér stojov a oceľových konštrukcií, neskôr ako dizajn líder a Produktový inžinier v automotive. Od roku 2006 sa profesne venuje neustálemu zlepšovaniu a Lean-u, najskôr ako zamestnanec v spoločnosti Arvin Meritor. V roku 2009 založil spoločnosť Leanea s.r.o. Spoločnosť sa zaoberá sa implementovaním štíhlych princípov a kvality do výroby s cieľom zvýšiť pridanú hodnoty pre zákazníka. Leanea zabezpečuje školenia a projekty pre strojársky, automobilový, potravinársky, zbrojársky a spracovateľský priemysel. Jednou z aktivít bola aj Lean Akadémia, školiace stredisko pre štíhlu výrobu. Venoval sa školeniu a implemetácie metódy Toyota Kata. Je autorov článkov a E-bookov. Snaží sa jednoduchou formou propagovať a vysvetliť Lean širšiemu publiku aj na blogu www.stihlavyroba.sk.


Ing. Martin Barčák

Manažér kvality v Reutter s.r.o.

Oblasť zamerania: Kvalita, optimalizácia procesov, Aplikovanie nástrojov kvality pomocou softvérových riešení

Rola v súťaži: hodnotiteľ prác, člen komisie vo finále

Vyštudoval manažérstvo kvality na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave v odbore Inžinierstvo kvality produkcie. Počiatok aplikácie skúseností v oblasti kvality začal v spoločnosti Invensys control kde pracoval na pozícii Inžiniera kvality pre zákazníka, prešiel si aj procesnou kvalitou a pôsobenie v tejto spoločnosti zavŕšil ako projektový kvalitár . V rámci spoločnosti pôsobil aj ako podpora sesterských závodov pri zavádzaní ERP systému v oblasti kvality. Následne jeho kroky mierili do automotive. Prešiel si spoločnosťami ktoré vyrábajú palivovo – brzdové zväzky, interiéry, časti turbodúchadiel, systémy riadenia až po aktuálne pôsobisko. Ako manažér kvality zastrešuje oddelenie kvality v spoločnosti ktorá pokrýva svojimi výrobkami približne 85% výrobcov automobilov vo svete. Popritom pôsobí ako školiteľ VDA štandardov v rámci Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. Od roku 2022 člen výboru Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.


Ing. Martin Kozok

Konzultant, Toyota Material Handling Slovensko s.r.o.

Oblasť zamerania:

Rola v súťaži:

Vyštudoval manažérstvo kvality na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave v odbore Inžinierstvo kvality produkcie. Počiatok aplikácie skúseností v oblasti kvality začal v spoločnosti Invensys control kde pracoval na pozícii Inžiniera kvality pre zákazníka, prešiel si aj procesnou kvalitou a pôsobenie v tejto spoločnosti zavŕšil ako projektový kvalitár . V rámci spoločnosti pôsobil aj ako podpora sesterských závodov pri zavádzaní ERP systému v oblasti kvality. Následne jeho kroky mierili do automotive. Prešiel si spoločnosťami ktoré vyrábajú palivovo – brzdové zväzky, interiéry, časti turbodúchadiel, systémy riadenia až po aktuálne pôsobisko. Ako manažér kvality zastrešuje oddelenie kvality v spoločnosti ktorá pokrýva svojimi výrobkami približne 85% výrobcov automobilov vo svete. Popritom pôsobí ako školiteľ VDA štandardov v rámci Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. Od roku 2022 člen výboru Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.


Ing. Rastislav Beňo, PhD.

Personálny manažér & ergonóm PCA Slovakia s. r. o.

Oblasť zamerania:

Rola v súťaži:

Vyštudoval študijný program priemyselné manažérstvo na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave v odbore priemyselné inžinierstvo, neskôr získal titul PhD v odbore Priemyselne inžinierstvo so zameraním na ergonómiu. Po ukončení štúdia začal pracovať na MTF STU ako odborný asistent, kde zabezpečoval výučbu predmetov Ergonómia, Operačná analýza, Logistika a Základy priemyselného inžinierstva. Bol vedúci a spoluriešiteľ viacerých vedecko – výskumných projektov zameraných na oblasť priemyselného inžinierstva. Počas pôsobenia na fakulte bol zároveň konzultantom pre spoločnosť CEIT Consulting, kde zabezpečoval plánovanie a optimalizáciu procesov vo výrobe a logistike v rámci viacerých projektov pre spoločnosti Volkwagen, HBPO, Inergy Automotive systems a pod. Od roku 2016 pôsobil ako projektový manažér pre spoločnosť ZF Slovakia a s. so zameraním na projektové riadenie, manažovanie medzinárodného tímu a podpora pri rozširovaní výrobných kapacít a translokácie výrobných technológii. V roku 2017 prešiel ako ergonóm do spoločnosti PCA Slovakia s. r. o.. Zabezpečoval ergonómiu pre sériovú výroby na prevádzke montáž a medzinárodného projektu Smart Car, ktorý v súčasnosti predstavuje budúcnosť pre Trnavský závod. Od leta roku 2022 pôsobí ako personálny manažér pre prevádzky lisovňa, lakovňa a finančné oddelenie a zároveň zabezpečuje ergonómiu pre prevádzky lisovne, zvarovne a lakovne.
Od ukončenia vysokej školy úzko spolupracuje s univerzitami, pôsobí ako externý učiteľ predmetov v oblasti priemyselného inžinierstva a je autorom viacerých odborných článkov a publikácií.