SLOVENSKÁ

SÚŤAŽ

O NAJLEPŠIU ŠTUDENTSKÚ PRÁCU


Ste pripravení predviesť svoje schopnosti a kreativitu?

Srdečne vás pozývame do pripravovanej súťaže o najlepšiu študentskú prácu. Hľadáme inovatívne nápady a riešenia a my vieme, že na to máte!
Vyhrajte atraktívne ceny, získajte cennú spätnú väzbu a mentoring od skúsených profesionálov z praxe, nadviažte kontakty pre vaše budúce aktivity.
Či už teda pracujete na zlepšovaní procesov, zlepšovaní kvality, optimalizácií softwarových riešení, zlepšovaní ergonómie a bezpečnosti na pracoviskách, zaoberáte sa zlepšovaním energetickej náročnosti, robíte na projekte súvisiacom so znižovaním CO2, zameriavate sa na cirkulárnu ekonomiku alebo máte nápad na start-up, chceme vidieť, čo máte!
Nepremeškajte túto úžasnú príležitosť predviesť svoj talent a posunúť svoje schopnosti na ďalšiu úroveň.


Prečo súťažiť? 

 • Atraktívne ceny
 • Spätná väzba od profesionálov z praxe
 • Mentoring najlepších projektov odborníkom z praxe
 • Pracovné ponuky a / alebo ponuky praxe vo firmách
 • Kontakty do budúcnosti
 • Výmena skúseností
 • Možnosť publikovať výstupy najlepších prác v odborných časopisoch a odborných podujatiach

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti z univerzít v Slovenskej republike so študentskou prácou, ktorá ma praktický reálny alebo potenciálny prínos pre podnik a/alebo spoločnosť

Typy predložených prác


 1. Diplomová práca
 2. Bakalárska práca
 3. Ostatné práce

Súťažné kategórie

 • Manažérske systémy riadenia a modely TQM
 • Procesné riadenie a optimalizácia procesov
 • Zlepšovanie kvality a uplatňovanie nástrojov zlepšovania kvality
 • Industry 4.0
 • Lean manažment a prístupy k štíhlemu riadeniu
 • Udržateľnosť a ESG (cirkulárna ekonomika, energetická optimalizácia, znižovanie CO2…)
 • Manažérstvo rizika

Ako súťažiť? 

 • Podaj prihlášku do súťaže
 • Dostaneš email o úspešnej registrácii do súťaže.
 • Email bude obsahovať inštrukcie pre podanie práce
 • Priprav záverečnú prácu
 • Zašli záverečnú prácu

Časový harmonogram


 1. Zaslanie práce do 30. 06. 2024
 2. Vyhodnotenie prác do 15. 09. 2024
 3. Pozvánka postupujúcich do finále do 30. 09. 2024
 4. Mentoring finalistov od 15.09. do 15.10.2024
 5. Ocenenie víťaza 28.11.2024

Kontakt

MÁŠ ĎALŠIE OTÁZKY?

Ak stále váhaš, či sa prihlásiť alebo nie, a potrebuješ poznať odpovede na svoje otázky, kontaktuj nás emailom alebo telefonicky:

sutaz@beindolean.sk

+421 903 166 422

Pokračovanie úspešnej súťaže z rokov 2014 – 2016 The Best Student Project

V rokoch 2014, 2015 a 2016 sa konala súťaž o najlepšiu diplomovú prácu pre absolventov technických vysokých škôl. Cieľom bolo zviditeľniť a zároveň zefektívniť spoluprácu medzi vysokými školami a súkromným sektorom. Tento projekt priniesol možnosti a networking pre absolventov a účastníkov súťaže.

Ohlasy si môžete prečítať na týchto odkazoch:
https://mytrnava.sme.sk
https://www.dobrenoviny.sk