ČESKO-SLOVENSKÁ

SÚŤAŽ

O NAJLEPŠÍ ŠTUDENTSKÝ PROJEKT


Ste pripravení predviesť svoje schopnosti a kreativitu?

Srdečne vás pozývame do pripravovanej súťaže o najlepší študentský projekt. Hľadáme inovatívne nápady a riešenia pre firmy, a my vieme, že na to máte!
Vyhrajte atraktívne ceny, získajte cennú spätnú väzbu a mentoring od skúsených profesionálov z praxe, nadviažte kontakty pre vaše budúce aktivity.
Či už teda pracujete na zlepšovaní procesov vo výrobnej spoločnosti, zlepšovaní kvality, optimalizácií softwarových riešení pre spoločnosť, zlepšovaní ergonómie a bezpečnosti na pracoviskách, zaoberáte sa zlepšovaním energetickej náročnosti výroby, robíte na projekte súvisiacom so znižovaním CO2, zameriavate sa na cirkulárnu ekonomiku alebo máte nápad na start-up, chceme vidieť, čo máte!
Nepremeškajte túto úžasnú príležitosť predviesť svoj talent a posunúť svoje schopnosti na ďalšiu úroveň.


Prečo súťažiť? 

 • Atraktívne ceny
 • Spätná väzba od profesionálov z praxe
 • Mentoring najlepších projektov odborníkom z praxe
 • Pracovné ponuky
 • Ponuky praxe vo firmách
 • Kontakty do budúcna
 • Výmena skúsenosti
 • Možnosť publikovať výstupy najlepších prác v odborných časopisoch a odborných konferenciách

Do súťaže sa môže zapojiť projekt / tímový projekt s praktickým reálnym alebo potenciálnym prínosom pre podnik a/alebo spoločnosť.

Typy projektov


 1. TOP projekt súťaže (podáva sa iba projekt)
 2. Najlepšia záverečná práca (podáva sa projekt a záverečná práca)
 3. Start-Up s jasne vymedzeným projektovým plánom (vyhlási sa v prípade že do súťaže príde unikátna práca / práce)

Rozsah: Diplomová práca, Bakalárska práca, Semestrálny projekt, ŠVOČ, iné

Súťažné kategórie

 • Optimalizácia procesov
 • Zlepšovanie kvality
 • Ergonómia / bezpečnosť práce
 • Industry 4.0
 • Výrobné technológie
 • Cirkulárna ekonomika
 • Energetická optimalizácia / znižovanie CO2
 • Iné

Ako súťažiť? 

 • Podaj prihlášku do súťaže
 • Dostaneš email o úspešnej registrácii do súťaže.
 • Email bude obsahovať inštrukcie pre podanie projektu
 • Priprav projekt / záverečnú prácu
 • Zašli projekt / záverečnú prácu

Časový harmonogram


 1. Zaslanie projektu: 30. 6. 2023
 2. Pozvánka postupujúcich do finále: 30. 7.2023
 3. Mentoring finalistov: 15. 8. – 15. 09. 2023

Kontakt

MÁŠ ĎALŠIE OTÁZKY?


Ak máš otázky kontaktuj nás na emailom alebo telefonicky:

sutaz@beindolean.sk

+421 948 525 768

Pokračovanie úspešnej súťaže z rokov 2014 – 2016 The Best Student Project

V rokoch 2014, 2015 a 2016 sa konala súťaž o najlepšiu diplomovú prácu pre absolventov technických vysokých škôl. Cieľom bolo zviditeľniť a zároveň zefektívniť spoluprácu medzi vysokými školami a súkromným sektorom. Tento projekt priniesol možnosti a networking pre absolventov a účastníkov súťaže.

Ohlasy si môžete prečítať na týchto odkazoch:
https://mytrnava.sme.sk
https://www.dobrenoviny.sk


Hlavní organizátori

Partneri